Home · Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami - wielki biznes!

Budownictwo od wielu wieków towarzyszy człowiekowi. Przechodziło wiele rewolucji, stylów, form. Zarządzanie nieruchomościami od zawsze było wielkim biznesem, na którym można było zgarnąć fortunę. Budownictwo przyjmuje wiele form. Od prostego "stawiania" domów, po budowę ogromnych hal, stadionów, obiektów sportowych i wielu innych budynków, projektów architektonicznych. Budownictwo wymaga dobrej znajomości praw fizyki, jak i znajomości materiałów, technik i temu podobnych.

Continue reading 25.10.2015. 19:45

Praca w zarządzaniu nieruchomościami.

Coraz energiczniej rozwijane budownictwo, sprawia że, w dużych aglomeracjach Polski powstaje tysiące nowoczesnych budowli mieszkalnych. Ale same oddanie do użytkowania, to tylko wstęp do „życia” dla wszelkich nieruchomości. Jej dalszy rozwój, zależeć bowiem będzie, od prawidłowego nadzoru.

Continue reading 18.10.2015. 11:17